דירה באם המושבות - 3
מטרת התכנון החדש של הדירה היה להגדיל ו"לרווח" את החלל הציבורי-יומי של בני הבית.
 מיקום המטבח שונה ממיקומו המקורי, ובכך "נפתחו" הפרוזדורים הארוכים המקורים ו"סופחו" לחלל המטבח (ולחלל הכללי). בזכות מיקומו החדש של המטבח השתנה מיקום פינת הישיבה המקורי, 
ו"פינה" מקום לפינת האוכל, ובמקביל הוגדר איזור נוסף המשמש למיקום מחשב וציוד "המשרד הביתי".
בני הבית ביקשו חלל משחקים לילדיהם הקטנים באופן שיהיה גם נצפה מהסלון, ישמש חלק ממנו ויגדיל אותו , ובמקביל, שניתן יהיה לסגור אותו בעת הצורך.
מיקום המסך נקבע על הקיר שבין חלל חדר המשחקים לבין פינת המחשב-בעוד כל המערכות נפרדות –בתוך נישה ייעודית שמאחוריו.