דירה באם המושבות - 1
בדירה זו בוטל חצי חדר לטובת הגדלת והרחבת חלל חדר המגורים.
שונה מבנה הסלון: בוטל חצי החדר המקורי, ובמקומו הוגדל הסלון, שונה מיקום פינת הישיבה והמסך המקוריים, וכן הוגדר חלל נפרד לפינת האוכל.
תוספת קרניז גבס היקפי מגדיר את "תחום חלל המגורים" החדש. 
על קרניז הגבס נוספת תאורה, וכן "ניתוק" עבור מיקום מסילות הוילונות. בחדר ההורים נוספה נישה, ושונה מיקום הכניסה לחדר רחצה הורים, וחדר הארונות.
הטפט בסלון-מאחורי פינת האוכל, ובמטבח: מאפשר בעצם "חזרתו" להגדיר את סך החלל של הסלון | מטבח ופינת האוכל כחלל אחד ואחיד בעל שפה משותפת.