בית ברמת השרון
בבית זה ביקשו דיירו להגדיל את שטח המטבח המקורי, אשר היה גם קטן מדי , וגם תחום בחלקו הימני של הבית. בנוסף ביקשו ליצור מראה "מודרני-בעל שפה אחידה של סגנון עיצוב".המטבח הוגדל באמצעות 
תכנון אי ארוך שכמו "מותח" את חלל המטבח על עבר חלל המגורים, והופך אותו לחלק אינטגראלי מהבית מחד, ומאידך מאחסן בתוכו ציוד רב. 
בגלל "מגבלת הקורה" מעל פינת האוכל שכמו מחלקת את החלל ל-2 , הוחלט על גוף תאורה "דרמטי" מעליה.גוף תאורה זה מתפקד גם כאלמנט דקורטיבי - פיסולי , וגם מגדיר באופן ברור את תחום פינת האוכל.